Leidiniai lietuvių kalba

Kortelės sudėtos dokumentų autorių ar antraščių (jeigu autoriaus nėra) abėcėlės tvarka. Tarp kortelių iškelti skirtukai, parodantys už jo esančios kortelės pirmąjį skiemenį, žodį ar žodžių junginį. Vienos grupės kortelės sudėtos abėcėliškai, tačiau jų teksto pradžia nebūtinai turi sutapti su skirtuko pavadinimu.

Radę reikalingo leidinio kortelę, nusirašykite nuo kortelės leidinio šifrą, o jeigu jo nėra – autorių, leidinio pavadinimą, leidimo metus. Norėdami užsakyti leidinį kreipkitės į artimiausios skaityklos darbuotoją arba pateikite užsakymą el. paštu infostalas-cb@mb.vu.lt.

Žinodami ieškomo dokumento autoriaus arba antraštės (jeigu autoriaus nėra) pirmąją raidę, paspauskite atitinkamą mygtuką viršutiniame langelyje. Kairiajame langelyje bus atvertas šia raide prasidedančių skirtukų abėcėlinis sąrašas.