Šiame kataloge pateikiama informacija apie leidinius, gautus bibliotekoje iki 1993 m. Tai abėcėlinių kortelių katalogų lietuvių, rusų ir kitomis užsienio kalbomis grafiniai vaizdai. Kortelių katalogo redagavimas buvo sustabdytas 1995 m., todėl dalis informacijos gali būti pasikeitusi (pvz., saugojimo vieta, šifras ir pan.).

Visų nuo 1993 m. gautų leidinių bibliografinė informacija pateikta elektroniniame kataloge.

Aktualiausi ir paklausiausi leidiniai, išleisti iki 1993 m. taip pat yra įtraukti į elektroninį katalogą. Kortelių kataloge rekomenduojame atlikti paiešką tik po to, kai išbandėte visas paieškos galimybes elektroniniame kataloge.

Kontaktai klausimams ir leidinių užsakymui: infostalas-cb@mb.vu.lt.

Pasirinkite kortelių katalogą: